Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Twilight idéézetek

2010.01.18

Until your heart stops beating, Bella - I'll be here, fighting. Don't forget that you have options
~ Amíg ver a szíved, Bella, én itt leszek, és harcolok érted. Ne felejtsd el, hogy van választási lehetőséged! [Jacob, Eclipse]

Forbidden to remember -terrified to forget. It was a hard line to walk..
~ Megtiltottam magamnak, hogy emlékezzek, de közben  rettegtem a felejtéstől: mintha borotvaélen táncolnék.. [Bella, New Moon]

I was already in too deep.. Because when I thought of his voice, his hypnotic eyes, I wanted nothing more than to be with him
~ Már túl késő volt.. hiszen mikor a hangjára gondoltam, vagy az igéző szemeire, egyszerűen semmi mást nem akartam jobban, mint vele lenni [Bella, Twilight]

Alice, you're awfully small to be so hugely irritating!
~ Alice, te szörnyen kicsi vagy ahhoz, hogy ennyire idegesítő tudj lenni [Edward, Breaking Dawn]

- I know.. Life is complicated.
- And girls are cruel.
~ - Tudom, tudom.. az élet bonyolult.
- A lányok pedig kegyetlenek.. [Bella & Mike, New Moon]

I'd never given much thought how I would die.. but dying in a place of someone I love, seems like a good way to go.
~ Sosem tűnődtem azon hogyan fogok meghalni.. de jó halálnak tűnik, hogy olyan valaki helyett haljak meg, akit szeretek [Bella, Twilight]

I'll never forgive myself for leaving you - not if I live a hundred thousand years
~ Sosem fogom megbocsátani magamnak, hogy elhagytalak.. akkor sem, ha még százezer évig élek [Edward, New Moon]

Edward was here, with his arms around me. I felt I could face anything as long as that was true
~ Edward itt volt, és a karjaiba zárt. Úgy éreztem, amíg ez az állapot így marad, akármivel képes vagyok szembenézni
[Bella, New Moon]

I'm really glad Edward didn't kill you.. everything's so much fun with you around Bella
~ Annyira örülök, hogy Edward nem ölt meg téged.. minden annyival viccesebb ha te is itt vagy, Bella [Emmett, New Moon]

- Fall down again, Bella?
- No, Emmett. I punched a werewolf in the face..
~ - Bella, már megint elestél?
- Nem, Emmett, csak felpofoztam egy vérfarkast [Bella & Emmett, Eclipse]

When life offers you a dream so far beyond any of your expectations, it's not reasonable to grieve when it comes to an end.
~ Amikor az élet valóra vá
ltja a legmerészebb álmodat, akkor nincs mit megbánnod, ha ez az álom aztán véget ér [Bella, Twilight]

- I think your friends are angry with me for stealing you
- They'll survive..
- I may not give you back, though
~ - Szerintem a barátaid mérgesek rám, hogy elraboltalak tőlük
- Túl fogják élni..
- Akkor megeshet, hogy vissza sem adlak nekik [Edward & Bella, Twilight]

It's been almost a century Edward's been alone. Now he's found YOU. You can't see the changes that we see, we who've been with him so long. Do you think any of us want to look into his eyes for the next hundred years if he loses you?!
~ Majdnem egy évszázada már, hogy Edward egyedül volt. Aztán rád talált. Te nem láthatod rajta a változást, amit mi, akik már olyan régen vele vannak, észreveszünk. Szerinted a következő száz évben bármelyikünk is a szemébe tudna nézni, ha téged elveszítene?
[Alice,Twilight]


- How can you come out during the daytime? - Myth.
- Burned by the sun? - Myth.
- Sleeping in coffins? - Myth. I can't sleep.
- At all?!
~ - Hogy lehet az, hogy előjössz napvilágnál? - Mese.
- Nem éget porrá a nap? - Mese.
- És nem is alszol koporsóban? - Mese. Nem tudok aludni.
- Egyáltalán nem?
[Bella & Edward, Twilight]


I don’t care who’s a werewolf and who’s a vampire. If Angela turns out to be a witch, she can join the party, too..
~
Nem érdekel, hogy ki vérfarkas és ki vámpír! Ha Angela-ról kiderülne, hogy boszorkány, ő is beszállhatna a buliba.. [Bella, Eclipse]


About 3 things I was certain. First: Edward was a vampire. Second: there was a part of him - and I didn't know how dominant that part might be - that thirsted for my blood. And third: I was unconditionally and irrevocably in love with him
~ Három dologban teljesen biztos voltam. Először is, hogy Edward vámpír. Másodszor, hogy lényének egy része - azt nem tudtam, mennyire domináns ez a része - a véremre szomjazik. És harmadszor.. tudtam, hogy feltétel nélkül és gyógyíthatatlanul szerelmes vagyok belé. [Bella, Twilight]


What’s for breakfast? O negative or AB positive?
~ Mi lesz reggelire? Nulla negatív vagy AB pozitív? :D [Jacob, Breaking Dawn]


I'll be back so soon you won’t have time to miss me. Look after my heart - I've left it with you.
~ Olyan hamar visszajövök, hogy nem lesz időd hiányolni engem. Vigyázz a szívemre - itt hagytam veled
[Edward, Eclipse]

He’s like a drug to you Bella. I can see you can't live without him now. But I would have been healthier for you: not a drug but the air, the sun.
~ Olyan ő neked, mint a drog, Bella. Látom, hogy nem tudsz nélküle élni. De én egészségesebb lennék számodra, nem egy drog, hanem a levegő, a nap!
[Jacob, Eclipse]

Sometimes it was so easy to forget that I was kissing a vampire. But not because Edward seemed ordinary or human - I could never for a second forget that I was holding someone more angel than human in my arms
~ Néha annyira egyszerű elfelejteni hogy egy vámpírral csókolózom. De nem azért, mert Edward hétköznapinak vagy embernek tűnik -én soha egy másodpercre sem tudom elfelejteni, hogy olyan valakit ölelek magamhoz, aki inkább angyal, mint férfi
[Bella, Breaking Dawn]

Jasper? What do vampires do for bachelor parties? You're not taking him to a strip club, are you?
~ Jasper, a vámpírok mit csinálnak egy legénybúcsúztatón? Ugye nem viszitek őt sztriptízbárba?
[Bella, Breaking Dawn]

Do you want me to sing to you? I'll sing all night if it keep the bad dreams away
~ Akarod hogy énekeljek neked? Megteszem, ha így távol maradnak a rémálmaid
[Edward, Breaking Dawn]

I’m the one who hear voices in my mind, and you are worried that YOU’RE the freak?
~ Én vagyok az, aki hangokat hall a fejében, és te aggódsz azon, hogy őrült vagy? [Edward, Twilight]

Would you like to hear my story, Bella? It doesn’t have a happy ending, but which of ours does? If we had happy endings, we’d all be under gravestones now..
~ Szeretnéd hallani a történetemet, Bella? Ennek nincs boldog vége - de melyikünké az? Ha az lenne, most mindannyian sírkövek alatt nyugodnánk.. [Rosalie, Eclipse]

As you were sleeping, you said my name. You spoke so clearly, at first I thought you'd woken. But you rolled over restlessly and mumbled my name once more, and sighed. The feeling that coursed through me then was unnerving, staggering. And I knew I couldn't ignore you any longer.
~ Ahogy ott aludtál, egyszer csak kimondtad a nevem. Olyan tisztán, hogy azt hittem felébredtél. De aztán nyugtalanul forgolódni kezdtél, újra a nevemet motyogtad és felsóhajtottál.Az érzés, ami elöntött erős volt, annyira, hogy megijedtem tőle. És tudtam, hogy többé nem tudom eljátszani, hogy nem veszek rólad tudomást [Edward, Twilight]

You need a heart? Go ahead. Take mine. Take everything I have.
~ Szükséged van egy szívre? Csak tessék. Vidd az enyémet. Vigyél el mindent amim van [Jacob, Breaking Dawn]

You don’t understand. You may be brave enough or strong enough to live without me.. But I could never be that self-sacrificing. I have to be with you. It’s the only way I can live.
~ Te ezt nem érted. Te talán elég bátor vagy elég erős vagy ahhoz, hogy nélkülem élj.. de én nem tudok ennyire önfeláldozó lenni. Nekem veled kell lennem. Ez az egyetlen módja annak hogy éljek
[Bella, Eclipse]

You know how you drown a blonde, Rosalie? Glue a mirror to the bottom of the pool :D
~ Tudod hogy lehet vízbe fojtani egy szőke nőt, Rosalie? Ragassz egy tükröt a medence aljára [Jacob, Breaking Dawn]

Before you, Bella, my life was like a moonless night. Very dark, but there were stars… And then you shot across my sky like a meteor. Suddenly everything was on fire; there was brilliancy, there was beauty. When you were gone, when the meteor had fallen over the horizon, everything went black. Nothing had changed, but my eyes were blinded by the light. I couldn’t see the stars anymore. And there was no more reason for anything.
~ Előtted, Bella, az életem holdtalan este volt. Nagyon sötét, de voltak csillagok - majd keresztül száguldottál az egemen, mint egy meteor. Hirtelen minden tűzben égett, fényes volt, gyönyörű volt. Mikor elmentél, mikor a meteor túlhaladt a látóhatáron, minden sötét lett. Semmi nem változott, de a szemeim megvakultak a fénytől. Nem láttam többet a csillagokat. És már semminek sem volt értelme! [Edward, New Moon]

-And so the lion fell in love with the lamb..
-What a stupid lamb..
-What a sick masochistic lion.
~ -És az oroszlán beleszeretett a bárányba...
-Milyen hülye bárány..
-Milyen beteg, mazoista oroszlán!
[Edward & Bella, Twilight]

If I could dream at all, it would be about you - and I'm not ashamed of it
~ Ha tudnék álmodni, én rólad álmodnék, és nem szégyellném [Edward, Twilight]

Bring on the shackles, I'm your prisoner! :D
~ Hozd a bilincseket, a rabod vagyok [Edward, Twilight]

Twilight again. Another end. No matter how perfect the day is, it always has to end
~ Alkonyat van megint. Újra vége van valaminek. Bármilyen tökéletes is egy nap, mindig véget ér [Edward, Twilight]

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ezek az idézetek nagyon jók :)

(Ciculii, 2012.04.19 18:02)

Ezek az idézetek S Z U P E R E K! jobb szót nem is találhatnék rájuk :) csak így tovább :) persze én sosem leszek ilyen jó vers író, de az igaz hogy az angolt nem értem, de az a jó hogy magyarul is ott van :) és remélem hogy egyszer sikeres leszel a K L A S S Z verseiddel :) (remélem hogy én is leszek egyszer ilyen jó versíró) :D :) =)

micutaa.fata

(MICUTZA, 2012.01.11 20:36)

fainn ft! dar putin stiu unguroaica ! Twilight:X francez scrietii is romana oke? tbx!i love you! :))):)) ms:* pupii

 

 

Profilkép


Utolsó kép


FacebookStatisztika

Online: 1
Összes: 406797
Hónap: 1861
Nap: 49